Lægevagten

Lægevagten i Region Sjælland:

Telefon 70 15 07 00.

CPR-nr: indtastes efter opringning.

Husk: Altid først telefonisk henvendelse!

Hvad tager lægevagten sig af ?

Lægevagten tager sig af akut sygdom der ikke kan vente til egen læge er på arbejde igen.

Det er vigtigt, at sygdomsbehandling og undersøgelse koordineres af egen læge i stedet for af skiftende vagtlæger.

Ved febersygdom bør temperaturen måles inden opringning.
Ha’ dit personnummer klar.
Får du medicin, så ha’ også den klar ved siden af dig.

Lægevagten’s nærmeste konsultationslokaler er i
Næstved, Ringsted og Køge.
Besøg er del de patienter der ikke er Transportable, dvs. til  dem der ikke kan
køres i almindelig bil eller Taxa.
Man skal selv sørge for transport til konsultationern.