Webpatient

Web-Patient er et internetbaseret informationssystem til formidling og deling af oplysninger mellem patient, praktiserende læge og andre parter, som samarbejder om patientens helbred.

I Web-Patient kan du indberette, se og følge dine hjemmemålinger f.eks. blodtryk, blodsukker, vægt mv. eller udfylde skemaer om f.eks. stress i samarbejde med din praktiserende læge.

Vi anvender ikke længere papirudgaver til ovenstående indberetninger – du kan fortsat selv printe en et kladdepapir til eget brug – men alle data tastes ind i et det internetbaserede skema og data sendes direkte i vores journalsystem.

Du har i Web-Patient også overblik over dine forsikringsattester. Du kan se og indberette oplysninger i de sager, som kræver din aktive handling.

Du kan desuden se de sager, hvor enten din praktiserende læge eller dit forsikringsselskab er i gang med eller har afsluttet sagsbehandling.

Vil du vide mere – hente infomateriale her.